මා මව්නී | Ma Maunee

මා මව්නී අති ප්‍රේමනීය
මේ ලෝකේ මගෙ ආධාර
ශෝකෙන් මා නිති සන්තෝෂය
යාච්ඤා වේ මව සුන්දර

මා යාච්ඤා අසනූ දයාවෙන්
මා මව්නී සිට ස්වර්ගයෙන්
ආරක්‍ෂා කරනූ පාපයෙන්
මා මූදා සැම ශෝකයෙන්

අන්ධ වූ අප ආලෝකය
දුර්වල අප ආධාර
පාපී වූ අපගේ පිහිටය
මව් මරී අති පෙම්බර

ජේසුගේ අති ප්‍රේම මව්නී
ලෝ වාසී අප මාතෘනී
පාපෙනා මිදි කන්‍යාවෙනී
වේ දයා මට ප්‍රේමයෙනී

ඊර්ෂ්‍යාදී නෙක පව් දෝසෙනී
මා සිත් දුස්විය හැක්කේ වේ
ඒවායින් ගැලවෙන්ට මව්නී
මා හා සාමය ඇත්තේ වේ


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.කිතුනු ගී අංක: 377
සෙවුම් පද: මා මව්නී, මවුනී, අති පේමණීය, ma, maa, maunee, mavnee, mawni, sinhala, hymns, geethika

පටුන