මා බලවත් කරනා | Ma Balawath Karana

ගායනය: ගරු ටෙරන්ස් පෙරේරා පියතුමා

මා බලවත් කරනා සමිඳාණන් තුල
සියල්ල කළ හැකි වේ
සියල්ල කළ හැකි වේ...//

නැත මා සිතේ සැකයක් බියක්
සමි‍ඳෝ බලවතාණෝ...//
රැකගන්න මා සමි‍ඳේ
ගෙ‍වෙනා සෑම මොහොතේ...//

පිසදා කඳුළු සනසා අපව
මුදවා සෑම නපුරෙන්...//
සමිඳා ඔබයි නිබ‍ඳේ
තුති වේ ප්‍රශංසා වේ...//

ගිනි දැල් හදේ සුසුමන් සිතේ
නිවනා සමිඳු ඔබ වේ...//
ඉඩ දෙන්න මට සමි‍ඳේ
රැඳවෙන්න ඔබ සුරතේ...//

දිළිඳුන් අතර දිළි‍ඳෙක් විලස
වැඩියේ ඔබයි සමි‍ඳේ...//
කල්වාරි කඳු මුදුනේ
ගැලවීම දුන් රජීඳේ...//


ගීතිකාවට සවන්දෙන්නගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.


කිතුනු ගී 2 අංක: 546
සෙවුම් පද: මා, බලවත්, කරනා, ma, balawath, balavath, karana, sinhala, hymns, geethika

පටුන