මගේ නම කියා හඬගැසුවේ | Mage Nama Kiya

මගේ නම කියා හඬගැසුවේ
ශ්‍රාවකයෙකු වෙන්නයි
හදේ ගිනි දැවී මා ඉද්දී
ඔබ මා ලඟ සිටියේ...//

එන්නම් සමිඳුනි ඔබ පසු පස්සේ
ඒ ගිනිකඳ මැද්දෙන්
එන්නම් සමිඳුනි ඔබ පසු පස්සේ
ඒ කට හඬ ඔස්සේ...//

එන්නම් සමිඳුනි ඔබ පසු පස්සේ
කුරුසියෙ මඟ ඔස්සේ
එන්නම් සමිඳුනි ඔබ පසු පස්සේ
සියල්ල අත හැර දා...//


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.සෙවුම් පද: මගේ, නම, කියා, හඬගැසුවේ, mage nama, kiya, hadagasuwe, sinhala, hymns, geethika

පටුන