සමිඳුනේ ඔබ ඉදිරියේ | Samidune Oba Idiriye

සමිඳුනේ ඔබ ඉදිරියේ
විවර කරන්නෙමූ
අප පවුල් දිවියේ
මෙතෙක් වැපුරූ සියළු දේ...//

සාමයෙන් ප්‍රේමයෙන්
දිවි ගෙවන්නට ගිවිස ගත්තත්
දබර වන්නේ
කවුද වපුලේ සැකය අප අතරේ...//

ඉවසමින් එකෙනෙකා
කල් ගෙවූයේ පෙර දිනේ
විසුරුනේ
කිමද මෙලසේ පවුල් දිවිය අපේ...//

ඉහිරුනේ මෙතෙක් කල්
අප තැනූ ඒ ගෘහයයි
තනනු මැන සමිඳේ
අපේ ගෘහය නැවත නොබිඳෙන සේ...//


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.


සෙවුම් පද: සමිඳුනේ, ඔබ, ඉදිරියේ, පවුල්, samidune, oba, idiriye, pawul, sinhala, hymns, geethika

පටුන