සිත හැරී මා | Sitha Haree Ma

සිත හැරී මා එන තුරා
ඔබ බලා සිටියා
කෙලෙස් බර මා ඉවත නොදමා
සිප වැලඳ ගත්තා

පියාණනි මා අසරණයි
අසරණයි අසරණයි
වන්න අනුකම්පා...//

සතුට සම්පත සොය සොයා
එහිම වැනසීලා
එකම සම්පත ඔබම පමණයි
මා වටහා ගත්තා

නෙතට කඳුළැලි මතුවුණේ
කුසට ගිනි දැනිලා
පියාණන් මගෙ සිතට නැගුනේ
දිළින්දෙක් වූ දා

මඟුල් බොදුනක් සැරසිලා
කිම අරුම නොදැනේ
පියාණනි ඔබ හැර දමාලා
යලිත් යන්නේ නෑ


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.


සෙවුම් පද: සිත, හැරී, එන, තුරා, පියාණනි, මා, අසරණයි, sitha, haree, ma, piyanani, asaranai, enathura, sinhala, hymns, geethika

පටුන