මගෙ දිවි පණනල | Mage Divi Pananala

කසුන් කල්හාර

මගෙ දිවි පණනල රකින්නෙ
ඔබ පමණකි ජේසුනේ
දිවිය පුරා ඔබ ආලෝකේ
සැම නපුරේ සරණේ...//

ඔබ හැර මා අන්කවරෙකු වෙත යන්නද සමිඳේ
ඔබමයි මා නිති පිළිසරණේ
නැත කිසිදා කුරුසේ බර හැරදා පසු බැස්සේ
දිවිය ඔබේ දිරියයි නිබඳේ

සරා සඳේ සොමි කැළ්මන් ගලනා හෝරාවේ
පිළිසඳරේ සතුටින් නැවතී
දිවිය පුරා මට ආනන්දය වූ හැටි සිහි ගන්වා
රැඳෙමි ඔබේ නෙතුකැන් අතරේ


Chords:

Pitch  -  A
Beat  -  3/4

[Intro/Inter]
------------------------------------------------
A | F#m | Bm | -
E |  E7 | A  | A7
D |  Bm | E  | -
Bm|  E7 | A  | -

[Chorus]
------------------------------------------------
A    A7       D      A
Mage divi pananala rakinne
     F#m     A  A7    D      Bm
Oba pamanaki jeesune, diviya pura oba
C#m F#m  E        E7     A  A7
Aaloke   sema napuri sarane
D      Bm       C#m F#m  E        E7     A
Diviya pura oba Aaloke   sema napure sarane

[Verse 1]
------------------------------------------------
A       C#m  D           E             A      A7
Oba herama   an kawareku wetha yannada samide
       D  E7            A           C#m
Obamai ma mathu pilisarane, natha kisida
D           E7            A
Kuruse bara herada pasu beasse
F#m     Bm  E        A
Diwiya obe  mage samide...

[Verse 2]
-------------------------------------------
A       C#m  D          E        A    A7
Sara sande   somikelman galana horawe
         D  E7            A
Pilisandare sathutin neawathi
       C#m  D        E7           A
Diviya pura anandaya wu seti sihi ganwa
F#m      Bm   E           A
Rendemi obe nethu kel athareඅසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන