සෙනෙහස ගලා ගියා | Senehasa Galaa Giya

සෙනෙහස ගලා ගියා
මට ආදරේ නිසා
රුධිරය ගලා ගියා
මගෙ පව් බර නිසා

සමිඳුනි ඔබ මා ගැන සිතන්නට
මා සතු වටිනාකම කිමදෝ
සිතාගන්න බෑ දෙවිඳුනි මා හට
මෙතරම් ඔබ ආදරෙයි කියා
මෙතරම් ඔබ ආදරෙයි කියා

ඔබ මැව් සැමදේ මටම බාර දී
යටත් කරන්නට මා කව්දෝ
සත්සමුදුර සැම සතුන් කෙරේ
අධිපතිකම දුන් සමිඳේ
බලය දුන්නු දෙවිඳේ


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව බාගත කරගන්න


සෙවුම් පද: සෙනෙහස, ගලා, ගියා, senehasa, gala, galaa, giya, giyaa, sinhala, hymns, geethika

පටුන