සාමයෙ මිහිර බෙදා | Samaye Mihira Beda

සාමයෙ මිහිර බෙදා
දෙන්නට ලෝකෙ පුරා
සමිඳුනි මා ඔබගේ දෑතේ
ආයුධයක් වේවා

වෛරය අසමඟි තැන් සොයලා
ප්‍රේමය සමඟිය එහි යොදලා
විශ්වාසය මඳ තැන් සොයලා
බලාපොරොත්තුව ඇති කරමු

‍ශෝකය ඇති තැන සැනසුම ලා
අඳුරු තැනට ආලෝකය ලා
සොවින් පිරුණු තැන් මකා දමා
සොම්නස එහි අපි ඇති කරමු

සැනසුම අප පතනවට වඩා
අනුන්ව නිතරම සනසවලා
තේරුම් ගනු ලබනවට වඩා
තේරුම් ගනිමින් දිවි ගෙවමු

සැම අය හට අප බෙදන ලෙසේ
අප‍ට ද එලෙසම ලැබෙනවනේ
මරණින් මතු අප ජීවිතයේ
අප දිවි ගෙවනෙමු ලකුණක් සේ


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව බාගත කරගන්න


කිතුනු ගී අංක: 178


සෙවුම් පද: සාමයෙ, මිහිර, බෙදා, samaye, mihira, beda, sinhala, hymns, geethika

පටුන