මා බලවත් කරනා සමිඳේ | Ma Balawath Karana Saminde

ගායනය: කසුන් කල්හාර

මා බලවත් කරනා සමිඳේ
ඔබ තුළ මට කළ හැක සැම දේ
දුබල මසිත සැලෙනා මොහොතේ
දිරියක් වී රැඳෙන්න නිබඳේ

දිවියේ පැණ පොදි හැරදා
නැගිටින්නට වෙරලන සඳ
කුරුසියෙ සෙවනැලි අතරේ
පා නඟන්න දිරි දෙනු මැන
සමිඳේ... සමිඳේ...//

හිරු බැස යන අවරගිරේ
ඔබෙ අතැඟිලි මත රැඳිලා
දිවියේ ජය පැරදුම් හා
දුකයි සැපයි දෙකම කියමි
සමිඳේ... සමිඳේ...//


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code

සෙවුම් පද: මා. බලවත්, කරනා, සමිදේ, ma, maa, balavath, balawath, karana, samide, saminde, lyrics, download, sinhala, hymns, geethika
.

පටුන