සමිඳුනී ඔබ | Samidunee Oba

ගායනය: අමල් පෙරේරා සමඟ නිරෝෂා විරාජිනී

සමිඳුනී ඔබ තුළින් නොවනා
සෑ‍ම දේ මට ප්‍රිය නොවේ
ඔබෙන් තොර දෙය මා සිතන්නේ නෑ
මා පතන්නේ නෑ

විඩාබර වී දුක් කඳුළු මැද
සිරවී තෙරපී උන්නා
පිළිතුරු නොලබා සරණය නොලබා
වල්මත් වී මා හැඬුවා
තැවුල්පත් මගෙ සන්තානය තුළ
ජීව ගංඟා ගැලුවා
මා තුළ සිටියේ වෙන කිසිවෙක් නොව
සමිඳෙ ඔබ බව හැඟුනා

ගිනි ජාලා මැද ඝන අඳුරු මැද
යන මා බිය නොම වන්නේ
මන්ද සමිඳුන් මා පනීවී නිති දින මා අරකින්නේ
මා තුළ හිඳිනා එතුමන් තුළ මා
දින දින බලවත් වන්නේ
සමිඳුනි ඔබ තුළ මේ මුළු ලෝකය
මට ජයගත හැකි වන්නේ


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න
ගීතිකාව බාගත කරගන්න


සෙවුම් පද: සමිඳුනී, සමිදුනී, සමිදුනී, සමිඳුනි, ඔබ, අමල්, පෙරේරා, නිරෝෂා, samiduni, saminduni, samidunee, oba, amal, perera, nirosha, sinhala, hymns, geethika

පටුන