මගේ ලය තුරුල‍්ලේ | Mage Laya Thurulle

ගායනය: නෙලූ අධිකාරි

මගේ ලය තුරුල්ලේ
සැතපෙන පුතුනේ
අම්මා වෙන්න මං ඔබේ
භාග්‍ය ලැබුවේ...//

සුව යහනක් නෑ පුතේ කසී සළු නැතේ
පිදුරු යහන මත පුතේ දෙව් සුවේ ඇතේ
සුරඟන ගී හඬ ඇසේ හිම අහස් කුසේ
පොපියන දෙතොළඟ ඔබේ මුතු සිනා මැවේ

මල් ඇතිරූ මාවතේ නෑ ගමන් පුතේ
දෙව් පිය ඔබ හා ඇතේ යන්න සුදු පුතේ
ඔය මොළකැටි අත් දෙකේ ලොව ඇතේ ‍පුතේ
ලොව දිනනන්න මගෙ පුතේ දේව අභිමතේ


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න


ගීතිකාව බාගත කරගන්න


සෙවුම් පද: මගේ, මගෙ, ලය, ළය, තුරුලෙ, තුරුලේ,තුරුල්ළේ, mage, laya, thurulle, turulle, sinhala, hymns, geethika

පටුන