නිසසල ඒ | Nisasala Ea (Silent Night)

සුප්‍රසිද්ධ Silent Night ගීතාකාවේ සිංහල පද බැඳුම 

ගායනය: මරියසෙල් ගුණතිලක

නිසසල ඒ මිහිරි රැ‍යේ
රස වෑහේ මුතු පැහැයේ
අහස පුරා තරු එළිය දිලේ
පොළව කරා වැද සිරිය හැලේ
ජේසු පුතා බිහිවී...//

මව් කැකුළේ රන් උකුලේ
පුත බැබළේ ගොපළු පැලේ
මෙලොව මුදාලන දෙව් බිළිඳා
සිටිනු පෙනේ පොඩි අත් විහිදා
බෙත්ලෙහෙමේ බිහිවී...//

රෑ අඳුරේ ගෝ මැදුරේ
සිරිය පිරේ කඳු අතරේ
මංගල මිහිරක රැව් පැතිරේ
ගී ගඟුළැල්ලක දිය ඉතිරේ
පුත් රුවනක් බිහි වී...//


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව බාගත කරගන්න


කිතුනු ගී අංක: 444


සෙවුම් පද: නිසසල, නිසසළ, ඒ, එ, nisasala, nisasala, a, ea, ee, silent, night, sinhala, hymns, geethika

පටුන