සීනු හඬින් | Seenu Handin

ගායනය: ලතා වල්පොල, ග්‍රේෂන් ආනන්ද

සීනු හඬින් ලොව පිබිදෙනවා
නත්තල දොර ළඟ හිනැහෙනවා
ගවහලකට තරුවක් යනවා
අහසට පොළව ගැටේ...//

තරු එළියේ කඳු වැටියේ
බෙත්ලෙහෙමේ මංගල එළියේ
මල් වැසි වසිනු පෙනේ

තටු ගෙන සුදු හිම ඉගිලෙනවා
අතුමත මුතුමෙන් බබළනවා
හිරු කැන් සුදු ඊතල වෙනවා
සැම තැන රිදී වගේ...//

දිය සීරා කඳු පීරා
වන්නම් ගමනින් බැස එනවා
දිය බිඳු ඇඟ සොළවා

දින දින වැහිකළු බරවෙනවා
මහවැලි ගඟ දිය බොර වෙනවා
නත්තල කත් බැඳගෙන එනවා
වැහිබර උඳුවපයේ...//

අරලිය මල් වතුසුදු මල්
පිබිදී මල් අතු බර වෙනවා
මේ නත්තල් මාසේ


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගායනය: ලතා වල්පොල

ගායනය: ග්‍රේෂන් ආනන්ද


ගීතිකාව බාගත කරගන්න

ගායනය: ‍ලතා වල්පොල


ගායනය: ‍ග්‍රේෂන් ආනන්ද


කිතුනු ගී අංක: 432

සෙවුම් පද: සීනු, සිනු, හඩින්, හඬින්, ලොව, seenu, sinu, hadin, handin, lowa, lova, pibidenawa, sinhala, hymns, geethika

පටුන