මල් උයනේදී | Mal Uyanedee

මල් උයනේදී අත්‍යාධීක දුකින් සිටියාවූ
අනාදි පිතාවන දෙවියන්ට යාච්ඤා කළාවූ
මරණය ලබනතෙක් දුක් අනුභව කළාවූ
ලේ දහඩිය සිඳහෙලනු ලැබුවාවූ ජේසුනී

ස්වාමිනී අපට කරුණා කළ මැනව
අපට කරුණා කළ මැනව

සිපාචාර කළ දේව ද්‍රෝහියා විසින් ජුදයින් අතට පාවාදෙනු ලැබුවාවූ
සොරෙක් මෙන් යකඩ දම්වැල් හා ලණුවලින් බඳිනු ලැබුවාවූ
ගෝලයින් විසින් අත්හැර දමනු ලැබුවාවූ ජේසුනී

ජුදයින්ගේ අනීති විභාගයෙන් මරණයට තීන්දුකරනු ලැබුවාවූ
පිලාත්තු ඉදිරියෙහි සොරෙක් මෙන් ගෙනයනු ලැබුවාවූ
හෙරොද් රජගෙන් නින්දා පරුෂ වින්දාවූ ජේසුනී

කටු ඔටුන්න පළඳවනු ලැබුවාවූ
කම්මුලට අතින්ද, ශ්‍රී සිරසට බට දණ්ඩකින්ද පහර දෙනු ලැබුවාවූ
ශ්‍රී වත මණ්ඩල මැලවෙනු ලැබුවාවූ
ලෝම රතු වස්ත්‍රයක් පොරවා නින්දා කවටකම් කරනු ලැබුවාවූ
නොයෙක් අවමාන්න වින්දාවූ
නිමක් නැති පරුෂ වචනවලින් බැණුම් ඇසුවාවූ ජේසුනී

බරබ්බාස් යන සොරාටත් වඩා නීච කරනු ලැබුවාවූ
ජුදයින්ගෙනුත් ඉවත් කරනු ලැබුවාවූ
කුරුසියෙහි ඇණ ගසනු පිණිස අනීති නඩු තීන්දුවට අසුවුනාවූ ජේසුනී

අතීබරවූ කුරුසිය ඉසුළුවාවූ
බැටළු පැටවකු මෙන් මරණයට ගෙනගියාවූ
පටු පාරේ මුණින් තළා වැටුණාවූ ජේසුනී

සොරුන් අතරෙහි මිනීමරු සොරෙක් මෙන් ගණන් ගත්තාවූ
ඉතා පරුෂකරනු ලැබුවාවූ
ජුදයින් විසින් අසාධාරණ කරනු ලැබුවාවූ
තිත්ත සහ ඇඹුල් මුසු කාඩිය බීවාවූ
එක් ජාමයක් ඇතුළතදී ඉතා නෙෂ්ඨූර වද ගාවිනාවලට අසුවුණාවූ ජේසුනී

වස්ත්‍රාභරණ ගළවනු ලැබුවාවූ
කුරුසිය නම්වූ අවසානයේ වැඩසිටියාවූ
ශ්‍රී හස්තපාද ඇණ තුනකින් ඇණගැසුම් කෑවාවූ
කුරුසියෙන් බා ශරීරය තැම්පත් කරනු ලැබුවාවූ ජේසුනී

කුරුස ගසේදී ප්‍රාණය පුදකළාවූ
ඔබගේ ශුද්ධවූ මව් ඉදිරියෙහි ඔබගේ ශ්‍රී ලය මණ්ඩලයට ඇනුම් කෑවාවූ
ශ්‍රී රුධිරයත් වතුරත් සිඳහෙළුවා‍වූ ජේසුනී


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන