ජීවිතේ එදා | Jeewithe Eda

ගායනය: චන්දන ලියනාරච්චි
නිර්මාණය: ගරු තිලකසිරි ප්‍රනාන්දු සහෝදරතුමා


ජීවිතේ එදා මං ඔහේ ගෙවා
ඉන්න අතරෙ ඔබව හමු උනා
මා දිහා බලා කීව දේ නිසා
ජේසු සමිඳෙ මම වෙනස් උනා...//

මට මගේ ලොවේ රැදෙන්න බෑ
පැරණි දේ යලිත් කරන්න බෑ...//
ආදරේ ඔබේ දරන්න බෑ
ඒ නිසයි යලිත් උපන්නෙ මා

ක්‍රෝද වෛරයෙන් බලන්න බෑ
නපුරු දේ යලිත් කරන්න බෑ...//
ජේසු සමිඳුගෙන් මිදෙන්න බෑ
ඒ නිසයි තුටින් ගයන්නෙ මා


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන