පරලෝකේ මන්නාවෙනී | Paraloke Mannaweni

ගායනය: ගරු සමන් මැක්සිමස් පියතුමා

පරලෝකේ මන්නාවෙනී
ජීවිතදායකයෙනී
අනන්ත වූ ප්‍රේමයෙනී
වඩීනු මාගේ ජේසුනී

තොපවෙත ප්‍රේමවෙමී
මෙලොවට වැඩියෙමී
සියල්ලන්ගේ පාප බැමී
මුදාලන්ට කැමැත්තෙමී

ප්‍රේමණීය දරුවෙනී
වෙහෙස වූ සියල්ලෙනී
මා ළඟට රැස්වෙමිනී
නිදොස් වෙව් සතුටිනී

පාප දෝසෙන් මරණය
සිදු වන්නේ සන්තකය
ශ්‍රී පූපයෙන් ජීවිතය
ලබා ගන්නේ නිදොස් අය

‍ජේසු හට තුති වේවා
සමස්තයෝ ප්‍රේම වෙත්වා
ගැලවීමේ ජය දෙවා
සෑම කල්හී ජීවත් වේවා


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


කිතුනු ගී අංක: 358

.

පටුන